Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om Boost Hylte

För att främja hälsan behövs insatser på bred front. I januari 2014 startade Boost Hylte för att ge unga vuxna möjligheten att utvecklas, inspireras och se möjligheterna på hemmaplan.

Verksamhetens första år finansierades av Leader Halland, Region Halland och Hylte kommun och bakom fortsättningen står Hylte kommun och Region Halland. Genom Boost Hylte anordnar vi inspirerande aktiviteter i form av föreläsningar, workshops, prova-på-tillfällen med mera. Vi riktar oss särskilt till dig som är mellan 15 och 30 år och som bor i Hylte kommun men alla är välkomna att delta.

Det övergripande syftet med Boost Hylte är att öka unga vuxnas tilltro till framtiden och den egna förmågan och att visa på möjligheter med att bo och verka i Hylte kommun. Vi vill skapa ett mer positivt samhällsklimat lokalt där det finns goda möjligheter att stimuleras och inspireras. Deltagarnas sociala nätverk ska utvecklas och det upplevda psykiska välbefinnandet hos individerna ska öka.

Tre spår

Aktiviteterna är uppdelade på tre spår. Dessa är: Kompetens och utveckling, Livsstil, kultur och hälsa samt Demokrati och delaktighet. De tre spåren pågår parallellt och går in i varandra likt pusselbitar. Du väljer själv vilka aktiviteter du vill vara med på.

Deltagarstyrt program

Innehållet i verksamheten styrs av målgruppens behov och önskemål och alla unga vuxna i Hylte kommun är välkomna att när som helst höra av sig med sina tankar och önskemål kring kommande aktiviteter, utbildningar, mötesplatser eller annat.

Kontakt

Sidan uppdaterades: 2016-11-20