Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Projekt

Här kan du läsa om pågående och avslutade projekt i Hylte kommun.

Broa Över

Broa Över är ett utbildnings- och nätverksprojekt som genom att erbjuda nyckelpersoner i det lokala näringslivet kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig kunna utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i Hylte. På sikt ska projektet stimulera till fler satsningar och samarbetsprojekt som både kan stärka självförtroendet, ge fler arbetstillfällen och öka intresset för kommunen som bostads- och etableringsort. 

Integration Halland

Integration Halland är ett samarbetsprojekt mellan alla halländska kommuner, Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad. Hylte kommun är projektägare. Projektet ska öka samarbetet på integrationsområdet mellan de halländska kommunerna och erbjuda aktiviteter för nyanlända med permanent uppehållstillstånd.

Boost Hylte

Boost Hylte syftar till att öka unga vuxnas tilltro till framtiden och den egna förmågan, visa på möjligheter med att bo och verka i Hylte kommun. Syftet är också att skapa ett mer positivt samhällsklimat lokalt där det finns goda möjligheter att stimuleras och inspireras.

GPS Halland

GPS (Gemensam Plattform Skolutveckling) Halland är ett samarbetsprojekt mellan de halländska kommunerna och Region Halland. Huvudsyftet är att skapa nya tankesätt och hitta nya metoder kring studie- och yrkesvägledning för att bidra till att elever under hela sin skoltid ska kunna göra väl underbyggda val inför framtiden.

Destination Halland 2020

Destination Halland 2020 är ett 3-årigt projekt som syftar till att stärka besöksnäringens utveckling i Halland. Satsningen finansieras av Region Halland och de halländska kommunerna med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Destination Halland 2020 har fokus på tre områden; kunskap, affärsutveckling och kommunikation.

Hollandsprojektet

Hylte kommun arbetar aktivt med att öka inflyttningen till kommunen, där Holland har varit i stort fokus. Resultaten har än så länge varit positiva och vi förväntar oss att det även fortsättningsvis ska bidra till en ökad inflyttning.

Kontaktinformation

Sidan uppdaterades: 2018-02-05